ไล่ออก “ซี 8” เซ่นทุจริตกองทุนเสมาฯ โกงเงินนับ 88 ล้านบาท

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นเอกฉันท์ ให้บทลงโทษทางวินัยร้ายแรงสุดแก่ นางรจนา สินที ข้าราชการซี 8 ที่ยักยอกเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 88 ล้านบาท คือการไล่ออกจากราชการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กล่าวภายหลังการร่วมประชุมกว่า 2 ชั่วโมงว่า ในกรณีการเอาผิดกับนางรจนา สินที ข้าราชการระดับซี 8 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทุจริตยักยอกเงินกองทุนเสมาพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 88 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 10 ปี

ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ในการลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรงที่สุดคือไล่ออกจากราชการ ในฐานไม่ปฎิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย, ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง, ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ, และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 82 (2) มาตรา 83(1) ประกอบมาตรา 85 (1) (4) (7) ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะที่การดำเนินคดี ตอนนี้เป็นหน้าที่ของป.ป.ง. และป.ป.ท. ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตั้งข้อกล่าวหาส่งฟ้องอัยการ ซึ่งนางรจนาก็ต้องมาให้การกับทั้ง 2 หน่วยงาน ส่วนการชดใช้ทรัพย์สินที่ยักยอกไป เป็นหน้าที่ของป.ป.ง.ในการติดตาม

ส่วนการขยายผลตรวจสอบย้อนหลัง เพื่อเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องในการอนุมัติงบประมาณกองทุน ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงฯ กระทรวงศึกษาธิการที่จะดำเนินการคู่ขนานไปกับป.ป.ง. และป.ป.ท.

ขอบคุณที่มาข้อมูล : news.mthai.com
แจ้งลบ : dramath2017@gmail.com

loading...