รัฐบาล แจกของขวัญปีใหม่ มอบเอกสิทธิ์บัตรคนจน กู้ซื้อบ้าน 2 ล้านบาท/ราย ผ่อนดี ธอส.แจกคนละ1,000บาท

ย่อยรายละเอียดของขวัญจากรัฐบาล โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้าน หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา…

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานถึงรายละเอียดของขวัญจากรัฐบาล โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้าน หลังจาก พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สามารถสรุปได้ ดังนี้

  1. ผู้ที่มีสิทธิ? ผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผู้มีรายได้น้อยทั่วไปและบุคลากรภาครัฐรวม 3 โครงการ
  2. อัตราดอกเบี้ย? มีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน
  3. ระยะเวลาการกู้? มีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดถึง 40 ปี รวมทั้งมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด
  4. กู้ได้เมื่อไร? ให้ยื่นขอคำกู้ได้จนถึงวันที่ 28 ธ.ค.2561 หรือ เมื่อธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อจนเต็มโครงการแล้ว
  5. เตรียมวงเงินไว้เท่าไร? ประชาชนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีวงเงิน โครงการรวม 30,000 ล้านบาท
  6. วงเงินกู้ต่อราย? วงเงินสูงสุดต่อรายให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 2.75% ต่อปี กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ 3% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ขณะที่บุคลากรภาครัฐ มีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก เอ็มอาร์อาร์-3.75% ต่อปี หรือเทียบเท่า 3% ต่อปี

นอกจากนี้ เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงบุคลากรภาครัฐตามที่ธนาคารกำหนดที่มีภูมิลำเนาหรือต้องการที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรกอยู่ที่ 2.5% ต่อปี

โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยโครงการแรกเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับประชาชนทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ของขวัญ 1,000 บาทสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 48 เดือน ไม่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะได้มีวงเงินกู้ รวมวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยต้องเป็นผู้กู้ที่มีการชำระเงินงวดของเดือนธ.ค. 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 2560 คาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญ 165,107 ราย

loading...